Ulkoluotokierroksella ja uusi laji Luvialle, Luvia, 13.8.2012