Suistomaan juopia, Kokemäenjoen suisto, Pori, 6.6.2015